Кандидат за общински съветник

Любомир Христов Марков

Преференция №104.
66

Биография

1.Биография:

На 53 години съм. Женен с едно дете.15 години развивам компания, която е заета основно в областта на туризма. Фокусът ни е поставен върху културния туризъм. 

 

2. Моята тема:

Велико Търново може и трябва да бъде целогодишна дестинация за туризъм. Разработване на нови и разнообразяване на съществуващи туристически платформи: исторически, археологически,  архитектурни, етноложки, религиозни, екологични, балнеоложки, културни, творчески, фестивални, дегустационни и пр. Оценка и създаване на условия за почивка и ваканция с удължаване на туристическия сезон и целогодишен туризъм.

 

3. Участие в граждански инициативи и предишен управленски опит:

През тези години при нас са били показани почти всички тракийски съкровища: “Християнски реликви от черноморието”; “Съкровищата на средновекован Варна”; “Тракийски съкровища – Рогозен, Могиланска могила, Борово”; “Панагюрско златно съкровище”; “Християнски реликви и реликварий, V – XIX век”; “Единствената египетска мумия в България”; “единствените в света точни копия на две от най-емблематичните средновековни български съкровища – съкровището от Малая Перешчепина (VІІ в.) и съкровището от Наги сент Миклош (ІХ в.) 

 

4. Защо се включвам в битката за Велико Търново?

Притежавам достатъчно знания, умения и опит за да помогна на Велико Търново да заеме подобаващото му се място на културната карта на България, а защо не и на Европа и на света. 

Медиатека

Документи

Няма публикации.