Кандидат за общински съветник

Светлозар Методиев Влайков

Преференция №119.
66

Биография

1. Биография:

Роден съм през 1955 г. в Русе. През 1981 г. завърших специалност Руска филология във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Работил съм като учител по руски и български език в основно училище гр. Вятово, Русенска област. През 1983 г. постъпих на работа като асистент по "История на руския литературен език" в катедра "Руски език" към Филологическия факултет на ВТУ. От 2007 г. съм преподавател по църковнославянски и руски език към "Православния богословски факултет" на ВТУ.
Занимавам се с проблемите на историята на българския и руския език. Автор съм на две книги:

  •  Книга на символите. В. Търново, 2003;
  • Фразеологични и паремиологични изследвания. Диахронен аспект. В. Търново, 2004,

Както и на два учебника:

  • Български език за чужденци (ниво С), В. Търново, 2006,
  • Църковнославянски език за иконописци, В. Търново, 2013.

Автор съм и на много статии и доклади на научни форуми, в това число и международни.

От 2000 г. притежавам научната степен „доктор” с дисертация от областта на диахронната фразеология (сравнително изследване на постоянните сравнения в старобългарски и староруски език). А от 2005 г. – доцент.

 

2. Моята тема:

Мисля, че бих могъл да съм полезен със знанията и опита си в изследването и опазването на културно-историческото наследство.

 

3. Участие в граждански инициативи и предишен опит в управление:

Бях активен член на Гражданския съвет към Реформаторския блок. Имам опит в управлението на хора, проекти и бюджети в областта на образованието като замаместник-директор на Международния българистичен център, замаместник-декан на Православния богословски факултет и научен ръководител на проект Biblica et paristica.

 

4. Защо се включвам в битката за Велико Търново?

Включвам се, защото смятам, че общината не се управлява добре. Не се използват всички ресурси, с които регионът разполага. Резултатите от едно добро управление трябва да се отразяват на жизнения стандарт на хората от общината, а това сега не е така. Включвам се в листата на Демократична България, защото споделям по-голямата част от идеите, залегнали в учредителните декларации на партиите от коалицията. С удоволствие бих работил с екипа, който е представен като листа на Демократична България, защото видях, че в него има много добри професионалисти от различни области.

Документи

Няма публикации.