Програма по сектори

Градоустройство и инфраструктура

Градоустройство и инфраструктура

Мерки по проекта за Старото военно училище.

С оглед високата стойност на инвестиционния разход за реализиране на градоустройственото решение, предлагаме въвеждане на етапност. 

При такава схема предвидените мероприятия на всеки един от етапите трябва да осигуряват достатъчна самостоятелна функционалност, да допълват предходния етап и да го правят достатъчно устойчив от гледна точка на развитието на града.

 • запазване на съществуващата към настоящия момент застройка, като сградите бъдат реконструирани, а тяхната функция може да бъде преосмислена с оглед на обществените нужди;
 • изграждане на основната транспортна инфраструктура, а свободните терени да се определят като зони за отдих.
 • Контрол на презастрояването и оптимизиране на градоустройствения план.
 • инвестиции в инфраструктурата на по-малките населени места в близост до града за съживяване и трайно установяване на хората в трудоспособна възраст като алтернатива на настоящия модел на развитие на града и облекчаване на проблемите с презастрояването
 • Активен общински контрол за естетична градска среда:
 • изработване на цялостен проект за естетична градска среда в партньорство със Съюз на българските художници, Съюз на архитектите;
 • поетапно освежаване на сгради и фасади;
 • естетизация на автобусните спирки; 
 • отстраняване на контейнери за смет в близост до паметници на културата;
 • ефективна естетична система за уведомяване на жителите и гостите на града за предстоящи културни проявим; поставяне на трайни кръгли табла за удобство на гражданите и подобряване облика на града;
 • изграждане на обособена зона за сценична подготовка в района на Летния театър за гастролиращите артисти в града. 
 • Реформиране на организацията на движение по Северен пътен възел с цел значително облекчаване на автомобилния трафик в централната градска част.
 • Обособяване на разширена пешеходна зона в района на идеалния център, както във всички европейски градове с историческа стойност. 
 • Решаване на проблема с пешеходното движение. Изграждане на пешеходни съоръжения за безпрепятствено и безопасно придвижване на гражданите тип „надлез“ минимум на следните места : кръгово кръстовище „Качица“ и пешеходна връзка „Автогара Юг“ – ЖП гара Велико Търново.
 • Подобряване на комуникацията между кварталите, както и с центъра на града. Изграждане на транспортна връзка между кварталите „Чолаковци” и „Бузлуджа”. 
 • Трайно решаване на проблемите с паркирането в града. Разработване на система за подземни паркинги, разширяване зоната с паркоместа в района на Старо военно училище за удобство на студентите. 
 • Функционално подобряване на площад „Цар Иван Асен II”.
  След ремонта на площада, пространството се нуждае от оптимизиране:
 • проектиране на паркоместа за гражданите и туристите;
 • поставяне на препятствия срещу преминаване на автомобили през пешеходната зона;
 • облекчаване на затрудненото зареждане на обектите;
 • осигуряване на условия за достъп при нужда от спешна помощ;
 • монтиране на декоративни стълбове с възможност за инцидентно спиране;
 • обособяване на паркинг в района на чешмата за трайно живеещите в района.
 • Намаляване на автомобилния трафик през централната част на града и неговото пренасочване.
 • Подобряване на автомобилния парк и удължаване работното време на градския транспорт, разработване на нов график за работните и почивните дни.
 • Определяне на регулярни периоди без автомобилен трафик, след внимателно проучване на градския ритъм. 
 • Изграждане на локални открити и закрити съоръжения (зали) за популярни видове масов спорт (ракетни спортове, плуване, волейбол, баскетбол, хандбал, футбол и др), в различни точки на града, на разположение на гражданите.
 • Изграждане на спортни площадки от типа „Street workout“ изцяло от естествени материали в парк „Дружба”, в квартални междублокови пространства и в местността „Ксилифор”. 
 • Инвестиционен проект за решаване на проблемите с отводняването на града.
 • Подобряване на организацията по поддръжка на уличната мрежа, осигуряване на адекватен контрол върху изпълнението на ремонтните дейности.
 • Осветление на междужилищните пространства.
 • Поетапно подобряване на пътната мрежа в малките населени места.
 • Подобряване на свързаността между отделните населени места и на малките населени места с централните.

Програма по сектори