Програма по сектори

Опазване на културно-историческото наследство

Опазване на културно-историческото наследство

Кризисен план за спасяване на архитектурната самобитност
на Велико Търново. 

  • мерки за решаване на проблема със самосрутващите се и нестопанисваните сгради в старата градска част; 
  • мерки за заличените обеми и незастроени терени;
  • приложение на всички законови възможности за спасяване на сградите и предложения за законодателни промени.

Описване и ремонт на непроходими участъци и пешеходните връзки между нивата на града, улиците и кварталите, някои от които не са ремонтирани повече от 40 години.

  • Ремонт на стълбищата, свързващи кварталите Акация и Картала.
  • Проект за реставрация и опазване на квартал „Варуша“.
    Възстановяване на улици, обекти и изграждане на ВиК инфраструктура 
  • Проект за „Асенова махала“ като туристическа забележителност с арт-пространство. Създаване на условия за активен клубен живот, творчески студия, експо-кафе, пространства за изява на уличното изкуство, интерактивни туристически експозиции и пленери, къща на киното, музикална къща, магазини и заведения за хранене, предлагащи здравословни и биопродукти. Предпазване на квартала от кича на сувенирните магазини, поощряване на български занаяти.

Програма по сектори